Vår representation i nämnderna

Kommunstyrelsen Ordinarie ledamot Jenny Åkervall Ersättare Olle Johansson

Krisledningsnämnden Ordinarie ledamot Jenny Åkervall Ersättare Olle Johanssonden

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Ordinarie ledamot Karl Stenqvist Ersättare Tyra Kloth

Tekniska nämnden Ordinarie ledamot Erik Aurell Ersättare Kari Stehag

Utbildningsnämnden Ordinarie ledamot Olle Johansson Ersättare Hedvig Landahl Enqvist

Kultur- och fritidsnämnden Ordinarie ledamot Jenny Åkervall Ersättare Karsten Inde

Socialnämnden Ordinarie ledamot Anette Jellve Ersättare Ulf Bergman Ekström

Överförmyndarnämnden Ordinarie ledamot Bodil Ström

Djursholms AB Ordinarie ledamot Karl Stenqvist Ersättare Kari Stehag

Studievägens fastigheter AB   Ordinarie ledamot Karl Stenqvist Ersättare Kari Stehag

Pensionärsrådet Ordinarie ledamot Anette Jellve

Trygg i Danderyd Ordinarie ledamot Karsten Inde

Funktionshinderrådet Ordinarie ledamot Åsa Inde

Valnämnden Ordinarie ledamot Anette Jellve Ersättare Jan Lilja