NYHET

Stoppa nedläggningen av våra skolor

Danderyds skolor fungerar idag väl och vi har nöjda barn och föräldrar.

Socialdemokraterna vill fortsätta värna skolan och att vi tillför de resurser som krävs för att klara att alla våra barn får gå i en bra skola.

Vi vill inte lägga ner någon skola utan ser hellre att vi utvecklar de skolor vi har.

Vi vet av erfarenhet att antalet elever går upp och ner. Nu är det ner men sen blir det upp. Vi måste kunna behålla väl fungerande skolor över tid. Vi vill inte sälja ut bra kommunala skolor till privat aktörer.

Socialdemokraterna är det enda partiet som har en trovärdig budget i kommunfullmäktige. Vi ser inte skattesänkning som det primära målet utan vi vill att våra barn har tillgång till bra skolor, bra lärare och när det behövs, tillgång till en bra elevhälsa.

Har du funderingar kring detta kan du kontakta vår gruppledare och/eller våra representanter i Utbildningsnämnden. Kontaktuppgifter till dem httar du under "Vår politik - Vår representation i nämnder"