Vår äldrepolitik

Bra kvalitet i hemtjänsten

En äldreomsorg i världsklass
Danderyds medborgare lever ett aktivt liv långt upp i åldrarna. Hemtjänsten och de särskilda boendena ska arbeta för en god livskvalitet utifrån individens hälsa och behov.


Det råder brist på äldreomsorgsplatser i Danderyd och samma sak gäller korttidsplatser. De styrande i kommunen har smitit från sitt ansvar för omsorgen om de äldre och överlåtit det till privata intressen. Vi anser att det är förkastligt att ta sådana stora risker med kommunens kärnverksamheter. Vi vill att kommunen tar sitt ansvar och omgående sätter spaden i marken
och bygger fler äldreboenden och korttidsboenden.

Bryt ensamheten blande de äldre
Vi vill göra insatser för att bryta den ofrivilliga ensamheten bland äldre, bland annat genom en extra satsning på kultur- och rörelsefrämjande aktiviteter.


Kultur i äldreomsorgen är viktigt för trivseln. Vi vill öka personaltätheten så de anställda har möjlighet till att stimulera dagliga kontakter och aktiviteter för de äldre. Kulturen är viktig – alla vill ha kulturell näring och fortsatt utveckling. Bara för att man inte orkar ta sig till det roliga slutar man inte att vilja ha roligt. Kulturen måste hitta till de äldre. Även den som inte kan läsa ska få läsupplevelser, få sjunga och dansa även om benen inte hinner med.


Vi vill att medarbetare i hemtjänsten får mer tid för sällskap vid måltider. De ska ha tid att ta dagliga promenader med de äldre eller följa med till dagcentralen eller biblioteket.

Personalen ska ha goda villkor
Danderyd brukar inte toppa listan då det gäller äldrevården. Vi är inte nöjda med det. Vi vill att Danderyd ska bli Sveriges bästa kommun att bo och åldras i. Det kan vi bli, men då krävs politiska beslut som prioriterar de äldre.


Den viktigaste resursen för en god vård och omsorg för de äldre är personalen. De ska:
• Ha rätt kompetens och goda språkkunskaper.
• Erbjudas fasta tjänster för bättre kontinuitet och bra bemötande.
• Ha tillräckligt med tid både för vård och social samvaro med de äldre.


Vi vill återstarta den kommunala hemtjänsten. För att få full valfrihet måste även det kommunala alternativet finnas. Vi vill också satsa på dagcentralerna som är goda komplement till hemtjänsten.


För våra pensionärer ska kommunen bygga trygghetsboenden som är en viktig länk för tryggt boende mellan villan och det särskilda boendet. Vi vill att Danderyd ska vara Sveriges bästa kommun att bo, leva och verka i, oavsett ålder. Detta kräver goda boendelösningar för de äldre.